Start tid för match kl: 19:15;18:00

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 14 Ljushövvena 8 4 2 15112 179.9 54 31
2 14 Matz-Mikaelz 8 2 4 15464 184.1 50 28
3 14 Bocadillo 6 4 4 15272 181.8 44 26
4 14 Müncharna 7 2 5 15403 183.4 43 25
5 14 Bad Personal 6 1 7 15397 183.3 36 23
6 14 Lorentzon 5 3 6 15567 185.3 47 22
7 14 Aspiranterna 4 2 8 15207 181 36 16
8 14 Pellviks 2 2 10 15413 183.5 26 11

Sammanställning spelare i grupp.

Datum Banpar 1 Banpar 2 Banpar 3 Banpar 4
2023-09-06 19:15 Pellviks – Müncharna Ljushövvena – Bocadillo Matz-Mikael – Aspirantern Bad Persona – Lorentzon
2023-09-13 18:00 Aspirantern – Ljushövvena Lorentzon – Matz-Mikael Bocadillo – Pellviks Bad Persona – Müncharna
2023-09-20 19:15 Matz-Mikael – Bad Persona Pellviks – Aspirantern Ljushövvena – Lorentzon Bocadillo – Müncharna
2023-09-27 18:00 Pellviks – Lorentzon Ljushövvena – Bad Persona Matz-Mikael – Müncharna Bocadillo – Aspirantern
2023-10-04 19:15 Bocadillo – Lorentzon Müncharna – Aspirantern Bad Persona – Pellviks Ljushövvena – Matz-Mikael
2023-10-11 18:00 Aspirantern – Lorentzon Bad Persona – Bocadillo Müncharna – Ljushövvena Pellviks – Matz-Mikael
2023-10-18 19:15 Aspirantern – Bad Persona Ljushövvena – Pellviks Matz-Mikael – Bocadillo Lorentzon – Müncharna
2023-10-25 18:00 Müncharna – Pellviks Bocadillo – Ljushövvena Aspirantern – Matz-Mikael Lorentzon – Bad Persona
2023-11-01 19:15 Ljushövvena – Aspirantern Matz-Mikael – Lorentzon Pellviks – Bocadillo Müncharna – Bad Persona
2023-11-08 18:00 Bad Persona – Matz-Mikael Aspirantern – Pellviks Lorentzon – Ljushövvena Müncharna – Bocadillo
2023-11-15 19:15 Lorentzon – Pellviks Bad Persona – Ljushövvena Müncharna – Matz-Mikael Aspirantern – Bocadillo
2023-11-22 18:00 Lorentzon – Bocadillo Aspirantern – Müncharna Pellviks – Bad Persona Matz-Mikael – Ljushövvena
2023-11-29 19:15 Lorentzon – Aspirantern Bocadillo – Bad Persona Ljushövvena – Müncharna Matz-Mikael – Pellviks
2023-12-06 18:00 Bad Persona – Aspirantern Pellviks – Ljushövvena Bocadillo – Matz-Mikael Müncharna – Lorentzon
X
X